Radca Kraków kancelaria rady prawnego w Krakowie

Radca prawny obsługujący Kraków i okolice

Każdy potrzebujący pomocy prawnej powinien zgłosić się do wykwalifikowanego specjalisty, którego praca polega właśnie na świadczeniu tego typu usług. Mowa tutaj o radcy prawnym z Krakowa, który chętnie udzieli pomocy potrzebującym. To właśnie w Krakowie spotkamy samych profesjonalnych i wykwalifikowanych specjalistów, najlepszych w branży.

Są to osoby, których głównym celem jest służenie pomocą osobom potrzebującym. Często ludzie mylą zawód radcy prawnego z adwokatem, a dokładniej myślą że ich praca polega polega na tym. W obu przypadkach ich zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej, z tą różnicą, że ich zakres działania ma pewne ograniczenia.

Radca prawny nie może być obrońcą w sprawach karnych oraz w sprawach o przestępstwach skarbowych. Za to może udzielać pomocy prawnej z zakresu prawa pracy oraz w stosunku do nich, co jest zabronione i uregulowane w ustawie o pracy adwokatów.

Głównym zadaniem radcy prawnego jest świadczenie usług tak, aby chronić interesy osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych. Jego praca polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, występowaniu jako pełnomocnik przed sądami i urzędami, przygotowywaniu opinii prawnych, wzorów umów, aktów prawnych oraz innych dokumentów.

Część z nas na pewno zastanawia się, czy radcy prawni są godni zaufania i czy będą potrafili dochować w tajemnicy to, o czym jemu powiedzieliśmy. Można jednak być spokojnym, gdyż każdy radca jest ustawowo zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego co dotyczy udzielanej przez niego pomocy prawnej. 

Kiedy dosięgają nas problemy, z którymi sami nie potrafimy sobie poradzić to warto skorzystać z usług radcy prawnego. Jego pomoc przyda nam się w sprawach, które regulowane są przepisami prawa. Lekceważenie tego typu sytuacji może nam przynieść przede wszystkim straty finansowe, zwłaszcza gdy nie dopilnujemy terminów i upłynie czas na odwołanie.

System prawny nie  należy do najłatwiejszych, więc jeśli nie posiada się specjalistycznej wiedzy i doświadczenia to można się w nim szybko pogubić. Przyjęło się, że zawód radcy prawnego jest jednym z zawodów zaufania publicznego.

Wykonywać go może tylko osoba, która jest w stanie sprostać wymaganiom zawartym w ustawie o radcach prawnych. Przede wszystko żeby zostać radcą prawnym trzeba być zdeterminowanym i ukończyć studia magisterskie na uczelni prawniczej. Później trzeba odbyć aplikację radcowską i zdać pozytywnie egzamin.

Prawo do wykonywania zawodu otrzymuje się dopiero w chwili, gdy zostanie dokonany wpis na listę radców prawnych oraz po złożenia ślubowania. Swoją praktykę może wykonywać w kancelarii radców prawnych, ale również może działać na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach spółki cywilnej.

Każdy dobry radca prawny musi mieć nieskazitelny charakter i być przykładem dla innych. Co więcej jego zachowanie powinno być adekwatne do wykonywanego zawodu.

adres: ul. Starowiślna 66/2, 31-035 Kraków
telefon: 796 906 306
Realizacja: Internet Arts