Radca Kraków kancelaria rady prawnego w Krakowie

Perełki w przepisach

Kto to jest radca prawny?

Profesja, którą wykonuje radca prawny należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Wykonywać może go jedynie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie o radcach prawnych.

Zaś tytuł zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej, więc ktoś, kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi strój, do których nie ma prawa naraża się na odpowiedzialność karną.

To właśnie zaufanie społeczne - związane z posiadaniem określonych stanowisk i tytułów - jest przedmiotem tejże, prawnej ochrony.

Prawo do rozporządzania zdefiniowanym tytułem zawodowym stanowi zobowiązanie, że usługi wykonywane przez dysponującą nim osobę będą zgodne z wiedzą dotyczącą określonej dziedziny życia. Bowiem osiągnięcie danego tytułu, obwarowane jest zawsze koniecznością bezwzględnego spełnienia licznych i trudnych wymogów, głównie natury edukacyjnej.

Jak się okazuje, najczęściej występujące rodzaje porad prawnych, jakich oczekują klienci adwokatów i radców prawnych licznych kancelarii w Krakowie oraz innychmiastach  dotyczą spraw spadkowych, alimentacyjnych i rozwodowych.

W mniejszym zakresie udzielane porady mają związek z prawem pracy, ubezpieczeniami, nieruchomościami oraz wypadkami komunikacyjnymi. Wiedza jurydyczna i profesjonalizm radcy prawnego to wizytówka i najlepsza rekomendacja, by  skorzystać z jego pomocy - w każdej sprawie regulowanej przepisami prawa - gdy brakuje nam wystarczającej wiedzy w tym zakresie oraz niezbędnego doświadczenia.

Gdy dotykają nas problemy z prawem cywilnym, rodzinnym czy administracyjnym, właściwym posunięciem jest, by skorzystać z pomocy radcy prawnego. W dzisiejszej dobie - z punktu widzenia możliwości komunikowania się - nie ma znaczenia, że kancelaria zatrudniająca radcę prawnego ma siedzibę w Krakowie, a my mieszkamy w innej części Polski.

Najważniejsze są kompetencje prawnika. Radca może reprezentować nas w sądzie cywilnym, sądzie administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym, jak również przed urzędami i organami władzy publicznej oraz samorządu terytorialnego.

Radcę prawnego obowiązuje zachowanie tajemnicy związanej z wykonywanymi przez niego czynnościami. Wyjątek stanowią informacje dotyczące korupcji, zorganizowanej przestępczości oraz finansowania terroryzmu. Wszelkie powierzone mu dokumenty dotyczące prowadzonej sprawy powinien przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych oraz chronić je tak, by nie zaginęły i pozostały nieuszkodzone.

Z kolei, jeśli radca prawny prowadzi  sprawy firmy przede wszystkim musi znać specyfikę tej gałęzi gospodarki, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Dopiero to pozwala mu na podejmowanie właściwych rozwiązań prawnych, dostosowanych do potrzeb jego działalności.

Jednym z najbardziej istotnych zadań radcy jest poprawna interpretacja i zastosowanie obowiązującego prawa oraz wychwytywanie różnych forteli prawnych, by móc im przeciwdziałać. Obsługę prawną przedsiębiorstwa ułatwiają dostępne możliwości technologiczne.

Będąc zatrudniony przez firmę, której zarząd ulokowany jest w Krakowie, radca prawny reprezentuje ją na zewnątrz w sprawach spornych jako negocjator oraz występuje w charakterze pełnomocnika w sądzie, w każdym miejscu na terenie kraju a bywa, że i poza jego granicami. A dzięki możliwościom Internetu - w każdym momencie, w razie potrzeby - komunikuje się z mocodawcą, ustalając  strategię zamierzonych czynności.

Podobnie z usługi kancelarii prawnej może  skorzystać klient indywidualny. Kiedy brak czasu lub pobyt w odległym miejscu - nie pozwalają aby spotkać się osobiście - wygodną i praktyczną formą szybkiego kontaktu z radcą prawnym w Krakowie pozostaje relacja online. 

adres: ul. Starowiślna 66/2, 31-035 Kraków
telefon: 796 906 306
Realizacja: Internet Arts