Radca Kraków kancelaria rady prawnego w Krakowie

Prawo administracyjne

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo oraz profesjonalną obsługę prawną również w zakresie prawa administracyjnego. Zapewniamy Państwu pomoc prawną w postępowaniach przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Gwarantujemy profesjonalizm działań, wynikający z bogatego doświadczenia naszych prawników w zakresie m.in.
  • prawa budowlanego,
  • prawa ubezpieczeń społecznych,
  • postępowań o uzyskanie zezwoleń i koncesji,
  • spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
  • postępowania egzekucyjnego w administracji.
 
adres: ul. Starowiślna 66/2, 31-035 Kraków
telefon: 796 906 306
Realizacja: Internet Arts